Desbea den Gamle

Ärrad Ljusbringare i Prios tjänst

Description:

Kortvuxen gumma, fårad av rynkor och ärrad som av eld. Rakryggad med pigga ljusbruna ögon.

Bio:

Upphöjts till ljusbringare före sin död efter att ha räddat livet på drottningen och förstefadern.

Desbea den Gamle

Symbaroum Hauskatze